EAL Juhatus valmistub juubeliks

Aprilli keskel kohtus EAL juhatus – seekord jälle zoomis. Kohtumisel seadsime olulisi sihte tulevikuks ning kuulasime ülevaadet koostööpartneriga kohtumisest.

Meie esindajad käisid kohtumas ning koostööplaane seadmas ETKA Andras eestvedajatega. Väga positiivses õhkkonnas möödunud kohtumisel esitasime enda sõnumit ning kuulasime ka ETKA Andrase esindajate mõtteid.   

Ühe koostöö võimalusena hakkab EAL jagama Andrase kaudu täiskasvanute koolitajatele infot uutest arengutest andragoogika valdkonnas ning värskeid teadusuuringuid. Sellest tulenevalt tekkis idee korraldada sügiseti ühine teadus – uudis seminar “Andragoogika valdkonna uudised”. Seda seminari vedama sobib arengu ja koostööprojektide töörühm. Kõik EAL liikmed  on oodatud kaasa lööma – kas korraldajana või esinejatena.  

Omavaheline kohtumine andis kinnitust, et hoiame partneritena suhtlust ning koostöö väärib jätkamist.

EAL soovib avalikult tunnustada andragoogika valdkonda panustavaid inimesi ning seepärast alustame tunnustamise traditsiooniga. Kinnitasime tunnustamise statuudi ning ka veebilehel on väljas info tunnustamise kohta. 

Tunnustamine viiakse läbi andragoogide aasta üritusel, milleks 2022.aastal on 8.juunil toimuv teadusfestival “Tähistame õppimist”.

Siit tulenevalt on üleskutse vaadata ringi enda ümber ning märgata ning esitada kandidaate tunnustamisele. Samuti tasub veelkord ka meelde tuletada, et kellel ei ole veel 08. juuni 2022 broneeritud oma kalendris Andragoogika 35 juubeliürituse jaoks, siis tasub hakata broneeringut sättima meie ühiseks tähistamiseks. Ka EAL on aktiivselt osalemas juubeliüritusel- peame kõnesid ja viime läbi töötubasid.

Ootame pakkumisi veebilehe uueks disainiks. Kellel on võimalus panustada – kas enda oskuste või siis soodsa soovitatava näol, siis see info on väga oodatud!

Käes on magistri- ja bakalaureuse tööde valmimise ja kaitsmise aeg. Soovime andragoogidele nobedat sulge ja head põrumist (eel)kaitsmistel!  

Tegusat kevade jätku!