Kevadine kohtumine 17. märtsi juhatuse laiendatud koosolekul

17. märtsil toimus veebiruumis EAL-i juhatuse laiendatud koosolek, kus peateemaks oli seekord töörühmade tegevus. 16 andragoogi arutelude tulemusena liideti kaks töörühma, loodi komisjon tunnustamise statuudi koostamiseks ning külvati seeme andragoogilise teadus- ja filosoofiaklubi moodustamiseks. Lisaks lepiti kokku Liidu koosolekute ja tegevuse kajastamiseks blogi vormis. 

Kohtumise esimeses pooles andsid töörühmade esindajad ülevaate oma senisest tegevusest, eesmärkidest, vajadustest ja edasistest plaanidest. Kokkuvõtet töörühmade toimetamise kohta saab lugeda SIIT.

Arutelus selgusid EAL-i edasise tegevuse suunad ja põhimõtted. Üheks tähenduslikumaks sammuks on Liidu liikmete ühiste väärtuste sõnastamine ja EAL-i sümboolika loomine. Määratlemine –  kes me oleme ja kes me ei ole? Selle tulemusena on võimalik sõnastada ka Liidu ühtsed ja selged sõnumid, et kasvatada usaldusväärsust nii liikmete hulgas, kui ka Liidust väljaspool. Võimalikult laiapõhjaliseks kaasamiseks ootab väärtuste töörühm kõiki Liidu liikmeid vastama väärtuste küsimustikule ning kohtumistel kaasa rääkima. Järgmine töörühma kogunemine toimub 31.03 kell 19.00 veebiruumis. Edaspidi nähakse vajadust näost näkku kohtuda ning töötoa vormis ühised väärtused ja põhimõtted sõnastada.

Liidu tegevuses keskendutakse lähitulevikus liikmete kaasamisele ja sidumisele tõhusa sisekommunikatsiooni, suhete loomise ja koostöörõõmu äratamise kaudu. Ülevaade kõigi töörühmade tegevusest ning avatud võimalus panustada sobival ajahetkel võiks luua hea pinnase nii olemasolevate, kui ka uute liikmete kaasamiseks. Siit tuleneb ka professionaalse arengu töörühma üleskutse kõigile Liidu liikmetele praktiliste ja arengut toetavate tegevuste eestvedamiseks. Juba praegu saab panustada andragoogide suvekooli ja 08. juunil toimuva andragoogika juubeliürituse korraldamisse. Oma ressurssidest, vajadustest ja soovidest teistele märku andes, on huvilistel võimalik koonduda, et kogemusi jagada ja teineteist toetades kasvada.

Koostööle Liidu liikmete ja erinevate töörühmade vahel annab hoogu juurde kommunikatsiooni töörühm. Esmajoones keskendutakse sellele, et info edastamises oleks selgus EAL-i siseselt ning seejärel on võimalik ka väljapoole ühtseid sõnumeid edastada. Et parim kommunikatsioon on tegu, suunab töörühm tähelepanu Liidu tegevuste kajastamisele, mitte lihtsalt sisuloomele. Sama sihti aitab hoida koostööprojektide töörühm, kus nähakse olulisena Liidu aktiivset osalemist ühiskonnas ja panustamist probleemide lahendamisse ühiskondlikul tasandil.

Oma huvile järgnemise ja teaduspõhise valdkonna arendamise vaimust kantuna külvati seeme andragoogilise teadus- ja filosoofiaklubi loomiseks. Lisaks artiklite ja raamatute üle arutlemisele ja kohtumistele võiks klubi anda blogipostitustes vihjeid põnevamate lugemisleidude kohta, et kogu Liidu arengut ja tegevust innustada. Üks võimalus andragoogiliste tegude märkamiseks ja levitamiseks avaneb peagi andragoogika juubeliürituse raames.Tallinna Ülikooli eestvedamisel tahetakse juubeliüritusega alus panna iga-aastasele andragoogiliste tegude tunnustamisele, kus tuuakse esile Andragoogiline tegu, Elutegu, Õpitegu, Koostegu, Andragoogi tegu. Tegevuse elluviimiseks moodustati 17. märtsi kohtumisel komisjon, kes koostab tunnustamise statuudi kavandi, mille üle laiemas ringis arutleda.

Andragoogid kui õppimise toetajad õpivad ka Liiduna ning arutelude tulemusena said ühtede tegude taimed kastetud ja teiste seemned külvatud. EAL-i tähelepanu ja tegevuse keskmes on hetkel eelkõige Liidu liikmed, et usalduse, selguse ja koostöö abil järgmiste sihtide ja eesmärkideni jõuda. “Kes tahab sihtida kaugele, peab sihtima lähedale” (Saarinen & Lonka, 2004). Tule, mõtle ja tegutse koos teiste andragoogidega! Koos kasvamine loob usaldust, rõõmu ja muutusi.