Liitu meiega!

Eesti Andragoogide Liidul on kolm liikmelisuse vormi:

  • tegevliige
  • auliige
  • toetaja

Tegevliige tasub liikmemaksu 30€ aastas.

Toetajate tegevustoetuse suurus aastas on mitte vähem kui liikmemaks (30€).

Liikmemaksu/toetuse periood on EAL majandusaasta ning jooksva aasta septembrist detsembri lõpuni tasutud liikmemaksuga/toetusega loetakse tasutuks ka järgmise aasta liikmemaks/toetus.

Jaanuarist augustikuu lõpuni tasutud liikmemaks/toetus arvestatakse jooksva aasta liikmemaksuks/toetuseks.