Õpetajate päeval asutati Eesti Andragoogide Liit

Käesoleva aasta 5. oktoobril, õpetajate päeval, asutati haridusvaldkonna inimesi koondav MTÜ Eesti Andragoogide Liit (EAL). 

Liidu loomise mõte tekkis augusti alguses peetud andragoogide esimeses suvekoolis Tallinna lähistel Kuke talus, mille korraldasid Tallinna Ülikooli andragoogika eriala 2. kursuse üliõpilased. Kahepäevane kogukonda liitev koosviibimine andis tugeva tõuke liidu loomisele, millega sooviti ühendada akadeemilised teadmised täiskasvanuharidusest, ühiskonna vajadus dialoogi ja sidususe järele ning täiskasvanu õpitee kujundamise ja heaolu toetamine.

Liidul on 16 asutajaliiget, sealhulgas Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi elukestva ja mitteformaalõppe õppesuuna õppejõud PhD Larissa Jõgi, PhD Halliki Põlda, PhD Katrin Karu, aga ka Eesti Haridustehnoloogide Liidu esimees Diana Veskimägi, Aasta koolitaja 2021 Riina Kütt ja paljud teised tegevandragoogid.

Liidu põhikirjaline eesmärk on kaasa aidata andragoogiliste põhimõtete levikule Eestis ning osaleda ühiskonda, elukestvat õpet ja täiskasvanuharidust edendavates protsessides.

Liidu liikmeks ootame akadeemilise haridusega või seda veel omandavaid andragoogika erialaga seotud füüsilisi isikuid, kelle tegevuseks on täiskasvanute arengu ja hariduse kujundamine ja toetamine.

Soovime, et Eesti ühiskond oleks sidusam, inimeste heaolu suurem ning täiskasvanud toetatud oma õpiteel läbi kogu elukaare.

Võtke meiega ühendust, kui soovite rohkem teada andragoogikast, teha koostööd täiskasvanuhariduse edendamisel või niisama tuttavaks saada!

 

Liidu juhatus:

Andrea Annus

Kaire Povilaitis

Lisete Tammeveski

Ülle Mugu

Riina Kütt, juhatuse esimees

 

Pressiteade väljaandes Postimees

https://haridus.postimees.ee/7364314/opetajate-paeval-asutati-eesti-andragoogide-liit