Andragoogika 4. suvekool

 

Meie visioon

 

Liidu eesmärk on kaasa aidata andragoogiliste põhimõtete levikule ning osaleda ühiskonda, elukestvat õpet ja täiskasvanuharidust edendavates protsessides.

 

Meie missioon

 

  • Osaleme aktiivselt hariduspoliitika kujundamises.
  • Loome võimalused eriala vilistlaste ja valdkonna praktikute võrgustumiseks.
  • Teeme koostööd erinevate kohalike ja rahvusvaheliste partneritega.
  • Äratame avalikku huvi andragoogika teaduse ja praktika vastu.
  • Toetame eriala ja valdkonna teaduslikku arengut.
  • Korraldame koolitus- ja arendustegevusi.
  • Anname välja valdkondlikke infokandjaid (sh trükised, audio- ja videokandjad, e-lahendused).Meie

3 PROJEKTI

107 LIIGET

5 TÖÖRÜHMA