Liidu visioon

 

Liidu eesmärk on kaasa aidata andragoogiliste põhimõtete levikule ning osaleda ühiskonda, elukestvat õpet ja täiskasvanuharidust edendavates protsessides.

 

Liidu missioon

 

Osaleme aktiivselt hariduspoliitika kujundamises
loome võimalused eriala vilistlaste ja valdkonna praktikute võrgustumiseks
teeme koostööd erinevate kohalike ja rahvusvaheliste partneritega
äratame avalikku huvi andragoogika teaduse ja praktika vastu
toetame eriala ja valdkonna teaduslikku arengut
korraldame koolitus- ja arendustegevusi
anname välja valdkondlikke infokandjaid (sh trükised, audio- ja videokandjad, e-lahendused jne).

KOOSTÖÖPARTNERID

3

käimasolevat projekti

16

asutajaliiget

5

töögruppi

Võta meiega ühendust: info@andragoogid.ee