Fotograaf: Mariya Tyutina

Juhtumikorje

Eesti Andragoogide Liidu eetikakoodeksi loomiseks ja edaspidisteks aruteludeks ning koolitusteks ootame liidu liikmete panust.
 

Palun kirjelda juhtumeid, milles oled andragoogina tajunud/märganud eetilisi küsimusi, probleeme ja/või dilemmasid. Oma lugu(sid) jagades jälgi palun, et kõigi osapoolte anonüümsus oleks tagatud. 

Juhtumitele on esialgu ligipääs ainult allakirjutanutel, edaspidi soovime neid kasutada liidu liikmete aruteludel ja koolitustel.
 
Juhtumeid saab jagada SIIN.
 
Tänades
EALi eetikakoodeksi töörühm
Kristi, Marina, Triin