Fotograaf: Mariya Tyutina

Töörühmad

Väärtuste töörühm tegeleb EAL tuumväärtuste kaardistamise, eetilise raamistiku loomise ja Liidu identiteedi kujundamisega.

Võrgustiku töörühm tegeleb liidu ja liikmete kaardistamisega, asukohapõhiste pakkumistega ja struktuuri loomega. 

Kommunikatsioonitiim tegeleb liidu sise-ja väliskommunikatsiooniga, toetab liidu nähtavuse saavutamist ja meile oluliste printsiipide levitamist. 

Arengu- ja koostööprojektide töörühm tegeleb nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste koostööprojektidega ja heade algatuste loomisega. 

Professionaalse arengu töörühm tegeleb suve-ja talvekoolide korraldamisega, kovisioonide ja supervisioonide läbiviimisega, A- raamatuklubiga.