Aasta andragoog 2023 ja Koostegu 2023

Eesti Andragoogide Liit tunnustas 1.-2. augustil Villa Nõvas toimunud Andragoogika suvekoolis andragooge, kes on oma eeskuju ja tegevusega panustanud andragoogika valdkonda. Tunnustati ja avaldati tänu kahes kategoorias: Aasta andragoog ja Koostegu.

Aasta andragoog 2023 on Kristi Arendi. Kristit on märgatud tasakaaluka, mõjusa ja tähelepaneliku andragoogina, kelles empaatilisus ja hoolivus on põimitud põhjalikkuse ja teaduspõhise lähenemisega. Ta on koolitaja, andragoogiline nõustaja ja konsultant, kelle pühendumus, oskus luua turvalist ruumi ja olla usalduväärseks teekaaslaseks on hinnatud mitmetes erinevates organisatsioonides. EAL-i aktiivse liikme ja eetikakoodeksi töörühma juhina inspireerib Kristi pühendumus kaaslasi ametialase praktika analüüsi süvenema ja eetiliste probleemide lahendamisele tähelepanu pöörama.

Tunnustamise komisjon, kuhu kuulusid Andrea Annus, Cynne Põldäär, Diana Veskimägi, Kaire Povilaitis ja Larissa Jõgi, otsustas anda välja kaks eripreemiat silmapaistvatele kogukonda panustajatele.

Koostegija eripreemia pälvis Piret Jeedas, kelle koostöö ja kaasamise põhimõtted ning oskused on nähtaval ja väärtustatud mitmel rindel. Ülikoolis märgatakse tema järjepidevat panust õppejõuna andragoogika üliõpilaste eestvedamise ja kaasamise oskuste arendamisse, samuti andragoogi identiteedi kujunemise olulise toetajana.

Tähendusliku Õppimise Toetaja eripreemia pälvis Ülle Mugu, kes on andragoogide kogukonna organisatsioonilist õppimist oluliselt toetanud. Ta on algatanud ja on pühendumisega eest vedanud “Tähenduslike kohtumiste” sarja, mille raames on Eesti Andragoogide Liidu liikmed kohtunud väga põnevate ja inspireerivate inimestega.

Koostegu 2023 tunnustus anti üle Marika Jahilole ja Triin Rõõmusoksale Andragoogika talveseminari algatamise eest. Lisaks uue traditsiooni algatamisele ja andragoogide professionaalse arengusse panustamisele kaasasid nad sündmuse käigus ka kohalikku Haanjamaa kogukonda avatud töötoaga, viies nii andragoogilist teadmist väljapoole professionaalset kogukonda.

Tunnustust jagati ka 2023. aasta nominentidele:

Iiris Saluri, kes lisaks andragoogilisele panusele Haridus-ja teadusministeeriumis panustab ka täiskasvanud õppijatesse koolitaja ja toetajana, aidates neil mh Mihkelsoni keskuse kaudu end taas leida. Ta jagab oma teadmisi meediasuhtlusest värskelt alustanud koolijuhtidega, toimetab suhtlemistreenerina ja on ellukutsunud hariduse taskuhäälingu. Iirist märgatakse kui väga hea keskendumisvõimega andragoogi, kes kuulab, analüüsib ja reflekteerib nii sõbra kui kolleegi rollis.

Katrin Karu, kes leiab alati võimalusi, et andragoogilised põhimõtted ja kuvand ühiskonnas leviksid. Katrin seab alati õppija esikohale ning integreerib õppetöö päriseluliste situatsioonide ja vajadustega, aitab lahendada täiskasvanuhariduse probleeme koostöös õppijatega. Eelmisel aastal kaasas ta õppijad Rae valla täiskasvanuhariduse kaardistusuuringu läbiviimisesse, vedades seda projekti suure pühendumusega.

Halliki Põlda, kes on pühendunud andragoogika üliõpilaste toetaja, algatuste ja ideede loominguline eestvedaja, andragoogilise mõtte kandja ja valdkonda panustaja. Aastatepikkune kogemus võimaldab Hallikil parimal moel olla üliõpilaste ja andragoogide innustaja ja suunaja.

Teivi Gabriel,  kes on veendunud, et muutus algab meist endist. Teivi missioon on olla eksimist ja õppimist toetava koolikultuuri looja ning number 1 tööõnne kujundaja Narva riigigümnaasiumis. Teivi usub, et koolijuht on kogu koolimeeskonna eestvedaja, kes läbi teadus- ja tõenduspõhise koolijuhtimise tagab igaühe arengut toetava keskkonna, kus sügav headus ja vastutus tööõnne kujundamise eest on jagatud.

Marina Aboltõn-Hansberg, kes viis läbi kohanemisprogrammi koolitusi Ukraina pagulastele ja tegi seda silmapaistvalt andragoogiliselt – arvestades inimeste taustaga, luues sooja ōpikeskkonna, julgustades ja toetades. Marina töös väljendusid tema eetilised tõekspidamised, ausus ja avatus. Tema õppijad panid tähele suure armastuse ja hoolivusega tehtud tööd, lugupidamist oma riigi ja rahva vastu, samuti paindlikkust koolituse läbiviimisel.

Koosteo kategoorias vääris nominatsiooni ka TLÜ andragoogika valdkonna, Rae valla ja Eesti Andragoogide Liidu koostöö, mille käigus sündinud koostööprojekt tõstis fookusesse täiskasvanu õppimise väärtustamise ja arendamise Rae vallas. Projekti eesmärk oli mõtestada täiskasvanuhariduse võimalusi ning kaardistada koostööpartnereid, samuti kavandada täiskasvanute õppimist toetavaid tegevusi. Üliõpilasi toetasid Tallinna Ülikooli õppejõud: Katrin Karu, Mairi Matrov, Halliki Põlda, Kaire Povilaitis. Eesti Andragoogide Liidu poolt toetasid üliõpilaste tiime mentorid Siim Oja, Cynne Põldäär, Iiris Saluri ja Ilona Säälik.Andragoogika suvekool 2023