Fotograaf: Mariya Tyutina

Dokumendid

Põhikiri

 

Põhikiri on Liidu tähtsaim dokument, mis sätestab Liidu juhtimise, toimimise alused ning liikmete õigused ja kohustused.

Eetiline raamistik

 

Eetiline raamistik on Liidu poolt loodud normide ja tavade kogum, mis iseloomustab andragoogi käitumist, selgitab olulisi tõekspidamisi ja peegeldab vastutust ühiskonna ees.  

Eesti Andragoogide Liidu liige järgib andragoogilisi põhimõtteid.