organisatsioon

Organisatsioon

Meie visioon

Liidu eesmärk on kaasa aidata andragoogiliste põhimõtete levikule ning osaledaühiskonda, elukestvat õpet ja täiskasvanuharidust edendavates protsessides.

 

Meie missioon

  • Osaleme aktiivselt hariduspoliitika kujundamises;
  • loome võimalused eriala vilistlaste ja valdkonna praktikute võrgustumiseks;
  • teeme koostööd erinevate kohalike ja rahvusvaheliste partneritega;
  • äratame avalikku huvi andragoogika teaduse ja praktika vastu;
  • toetame eriala ja valdkonna teaduslikku arengut;
  • korraldame koolitus- ja arendustegevusi;
  • anname välja valdkondlikke infokandjaid (sh trükised, audio- ja videokandjad, e-lahendused jne).