organisatsioon

Organisatsioon

Meie visioon

Liidu eesmärk on kaasa aidata andragoogiliste põhimõtete levikule ning osaledaühiskonda, elukestvat õpet ja täiskasvanuharidust edendavates protsessides.

Meie missioon

 • Osaleme aktiivselt hariduspoliitika kujundamises;
 • loome võimalused eriala vilistlaste ja valdkonna praktikute võrgustumiseks;
 • teeme koostööd erinevate kohalike ja rahvusvaheliste partneritega;
 • äratame avalikku huvi andragoogika teaduse ja praktika vastu;
 • toetame eriala ja valdkonna teaduslikku arengut;
 • korraldame koolitus- ja arendustegevusi;
 • anname välja valdkondlikke infokandjaid (sh trükised, audio- ja videokandjad, e-lahendused jne).

Meie väärtused

EAL-i keskseteks väärtusteks on inimene ja areng. Meie tuumväärtused, millest juhindume oma tegevuses, on:

 • koostöö – sisaldab endas kogukonna arendamist, paindlikkust;
 • avatus – sisaldab endas tolerantsust, aktsepteerimist, empaatiat, austust, vabadust;
 • vastutustundlikkus – sisaldab endas tahet ja oskusi, oskust vastutust jagada, vastutust seista sotsiaalse õigluse ja demokraatia eest;
 • pühendumus – sisaldab endas tähelepanelikkust, hoolivust, sihikindlust, autentsust;
 • usaldusväärsus – sisaldab endas usaldusväärsust, ausust, vastutustunnet, õiglust, väärikust.