#minaolenandragoog

Organisatsioon

 

Eesti Andragoogide Liit on oma eriala spetsialistide poolt algatatud akadeemilisele professiooni edendamisele suunatud liit. 

Meie visioon

 

Liidu eesmärk on kaasa aidata andragoogiliste põhimõtete levikule ning osaledaühiskonda, elukestvat õpet ja täiskasvanuharidust edendavates protsessides.

 

Meie missioon

 

 • Osaleme aktiivselt hariduspoliitika kujundamises;
 • loome võimalused eriala vilistlaste ja valdkonna praktikute võrgustumiseks;
 • teeme koostööd erinevate kohalike ja rahvusvaheliste partneritega;
 • äratame avalikku huvi andragoogika teaduse ja praktika vastu;
 • toetame eriala ja valdkonna teaduslikku arengut;
 • korraldame koolitus- ja arendustegevusi;
 • anname välja valdkondlikke infokandjaid (sh trükised, audio- ja videokandjad, e-lahendused jne).

 

Meie väärtused

 

EAL-i keskseteks väärtusteks on inimene ja areng. Meie tuumväärtused, millest juhindume oma tegevuses, on:

 • koostöö – sisaldab endas kogukonna arendamist, paindlikkust;
 • avatus – sisaldab endas tolerantsust, aktsepteerimist, empaatiat, austust, vabadust;
 • vastutustundlikkus – sisaldab endas tahet ja oskusi, oskust vastutust jagada, vastutust seista sotsiaalse õigluse ja demokraatia eest;
 • pühendumus – sisaldab endas tähelepanelikkust, hoolivust, sihikindlust, autentsust;
 • usaldusväärsus – sisaldab endas usaldusväärsust, ausust, vastutustunnet, õiglust, väärikust.