startup, start-up, people-593341.jpg

Töörühmad

Väärtuste töörühm tegeleb EAL tuumväärtuste kaardistamise, eetikakoodeks loomise ja Liidu identiteedi kujundamisega.

Võrgustiku töörühm tegeleb liidu ja liikmete kaardistamisega, asukohapõhiste pakkumistega ja struktuuri loomega. 

Kommunikatsioonitiim tegeleb liidu sise-ja väliskommunikatsiooniga, toetab liidu nähtavuse saavutamist ja meile oluliste printsiipide levitamist. 

Arengu- ja koostööprojektide töörühm tegeleb nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste koostööprojektidega ja heade algatuste loomisega. 

Professionaalse arengu töörühm tegeleb suve-ja talvekoolide korraldamisega, kovisioonide ja supervisioonide läbiviimisega, A- raamatuklubiga.